INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Farma Jeziorzec

Lokalizacja: gm. Rzeczyca, pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Moc: do 3600 kW (3,6 MW)

Etap administracyjny: Pełna dokumentacja, gotowy do budowy

 

Farma Jeziorzec

Opis

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 3,6 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rzeczyca, obręb Jeziorzec.

Planowana inwestycja zakłada budowę infrastruktury technicznej o następujących parametrach:
Panele fotowoltaiczne o mocy 250 W,
Inwertery o mocy 25000 kW,
Transformator o mocy pozornej 1600 kVA (2 sztuki),
Przyłącze energetyczne o długości ok. 3,8 km.

Prawo do dysponowania nieruchomością ustanowione jest w formie umowy dzierżawy.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa z terminem przyłączenia do IV kw. 2018r., ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt jest własnością spółki celowej Farma Rzeczyca Sp. z o. o.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji prosimy o kontakt z pracownikami Spółki.