fotowoltaika

Fotowoltaika, angielski photovoltaics, duński fotovoltaik, niemiecki Photovoltaik. Termin fotowoltaika pochodzi od greckiego słowa photos = światło oraz volt = jednostka napięcia. W skrócie można powiedzieć, że jest to dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska (efektu) fotowoltaicznego.

col-right

Fotowoltaika

01/03

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną odbywa się za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Są to urządzenia zbudowane z krzemu o wysokiej czystości. Ogromny postęp technologiczny jako pochodna żmudnych badań, sprawia, że nie ma miesiąca w którym nie pochwalono by się nową, większą wydajnością paneli. Stawka jest wysoka, więc od dłuższego czasu możemy dostrzec wyścig producentów paneli o prym w tej technologii.

W chwili obecnej fotowoltaika znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie, a przede wszystkim zainteresowanie, nie tylko po stronie wyżej wspomnianych producentów. Spowodowane jest to czynnikami takimi jak ekologia, powszechna dostępność oraz ekonomia (w ostatnich latach postępuje stały spadek cen ogniw fotowoltaicznych). W odróżnieniu od pozostałych OZE, fotowoltaika w odmianie prosumenckiej jest w zasięgu ręki jak i budżetu „zwykłego Kowalskiego”.

Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie. Potencjał energetyki słonecznej jest w praktyce nieograniczony, co czyni ją najbardziej perspektywiczną ze wszystkich dostępnych technologii OZE.

Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki na świecie, wg. danych opublikowanych na koniec 2014 roku są Niemcy (nieprzerwanie od roku 2005), gdzie moc zainstalowanych jednostek wynosi ponad 38,24 GW. Miejsca na podium zajęły także 2 kraje azjatyckie, Chiny z 28,03 GW oraz Japonia 23,3 GW. Poza podium uplasowały się Stany Zjednoczone, które jeszcze na początku XXI wieku wiodły prym w tej technologii. Przewiduje się, że w najbliższych latach Chiny wyprzedzą rynek Niemiecki biorąc pod uwagę moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, stając się tym samym nr 1 na świecie. Gdzie natomiast jest Polska? Zostawmy rankingi, z danych przedstawionych przez URE wynika, że mamy zainstalowane 91,8 MW w fotowoltaice "on-grid" (stan na koniec czerwca 2016 r.). Odległość dzieląca Polskę od światowej czołówki jest znacząca, niemniej bez wątpienia ta branża ma w Polsce potencjał i może mieć świetlaną przyszłość. Zwłaszcza, że rynek daje wyraźne symptomy rozwoju. Wzorów do naśladowania nie musimy daleko szukać, można zwrócić uwagę na naszych południowych sąsiadów - Czechów, którzy oficjalnie mogą pochwalić się już ponad 2 GW, co daje im dość mocną 14 pozycję w światowej klasyfikacji. Pozostaje mieć nadzieję, że na przestrzeni najbliższych lat, które niewątpliwie będą sprawdzianem współpracy i wzajemnego poszanowania sektora prywatnego zarówno tego małego jak i dużych graczy z podmiotami publicznymi odpowiedzialnymi za ustalanie i wdrażanie procedur, uda się stworzyć transparentne mechanizmy zachęcające do inwestycji w słońce.

col-right

Jak to działa?

02/03

Od lutego 2015 roku mamy Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii wraz z jej nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r., która wskazuje ogólne kierunki, zasady, cele i mechanizmy funkcjonowania OZE w Polsce. Finansiści chcą wiedzieć za ile i kiedy zwróci się przedsięwzięcie. Tutaj należy odnieść się do rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. cen referencyjnych dla inwestycji w odnawialne źródła energii, które będą zgłaszane do aukcji. Długo wyczekiwany i kluczowy akt wykonawczy wywołał ożywioną dyskusję, objawiającą się w zależności od wielkości i rodzaju przetwarzanego źródła odnawialnego, u jednych spokojem, a u drugich bólem głowy. A to dopiero projekt. Poniżej kilka suchych danych na temat opublikowanego w ostatnim czasie projektu rozporządzenia.

W związku z obowiązującymi od 1 lipca przepisami ustawy o OZE, wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgłosić do aukcji.

W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymają inwestorzy, którzy w przypadku zgłoszonych projektów zebrali pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii – co ma potwierdzać Urząd Regulacji Energetyki – oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.

Właściciele projektów, które zostaną objęte wsparciem na podstawie aukcji, otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która będzie co roku zwiększana o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z założeniami systemu aukcyjnego, zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogą być wyższe niż wskazane przez rząd maksymalne ceny – tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych będzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym – np. w postaci dotacji – które będzie mógł otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.

Dla instalacji nowych i zmodernizowanych po dniu 1 stycznia 2016 roku ceny referencyjne wahają się od 210 zł/MWh do 480 zł/MWh, w zależności od technologii oraz rodzaju wykorzystywanego w danej instalacji odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ceny referencyjne dla nowych inwestycji w słońce:
fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh
fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh
więcej na : https://legislacja.rcl.gov.pl/
źródło:gramwzielone.pl

col-right

Co już mamy i na co czekamy?

03/03