onas

 

background-left
col-left
col-right
intro-about-company.jpg

Weless Sp. z o. o.

energia z natury inwestycją w przyszłość

Dostrzeżony potencjał inwestycji w energię ze słońca przekuliśmy w 2011 roku na formalne utworzenie podmiotu prawnego, który w ślad za doświadczeniem i przykładem zachodnich przedsiębiorców, skupił swoje działania w funkcjonowanie na rynku odnawialnych źródeł energii. Kreując wizerunek wiarygodnego jak i profesjonalnego partnera, spółka Weless Sp. z o. o., inicjuje i rozwija projekty farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju.

Polska postrzegana jest jako kraj o znacznym potencjalne rozwoju dla inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności poprzez położenie geograficzne, dostępność dużej ilości terenów oraz uwarunkowania klimatyczne. Jednocześnie globalne trendy idące w stronę ochrony klimatu i minimalizacji wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii przyczyniają się do tworzenia przyjaznego środowiska inwestycyjnego.

Spółka Weless Sp. z o. o. to przede wszystkim ludzie, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi z powodzeniem realizują złożone projekty inwestycyjne, jednocześnie podążając za najnowszymi trendami technologicznymi i zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi. Do każdej planowanej inwestycji podchodzimy kompleksowo i wszechstronnie, dzięki czemu prowadzone przez nas procedury administracyjno-prawne realizujemy od A do Z, jednocześnie kładąc nacisk na wysoką jakość uzyskiwanych decyzji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

 

background-right
col-left
col-right
what-we-do1.jpg
what-we-do2.jpg
what-we-do3.jpg
what-we-do4.jpg
what-we-do5.jpg

Nasi partnerzy

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z cenionymi ekspertami o wysokich kompetencjach merytorycznych i doświadczeniu praktycznym. Nasi partnerzy na stałe związani są z branżą produkcji i instalacji paneli fotowoltaicznych, ochrony środowiska, rozwiązań energetycznych, budownictwa, środków pomocy finansowej i ubezpieczeniowej.