proreal

Uważasz, że wykorzystanie energii ze słońca to doskonały sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną w Twojej firmie?

Potrzebujesz profesjonalisty, który dobierze, zaplanuje i przygotuje inwestycję dla Ciebie?

… a może chcesz zarabiać na przetwarzaniu światła słonecznego w energię elektryczną?

Masz środki na inwestycję, ale potrzebujesz profesjonalnej firmy, która wytłumaczy Ci zasady funkcjonowania w branży energetycznej, zaplanuje Twoją inwestycję i poprowadzi ją przez gąszcz decyzji administracyjnych wymaganych prawem?

Na rynku odnawialnych źródeł energii działamy od 2011 roku, a gałęzią fotowoltaiczną zainteresowaliśmy się w 2012 roku.

W ciągu kilku ostatnich lat przeprocedowaliśmy kilkanaście przemysłowych farm fotowoltaicznych o mocy całkowitej prawie 20 MW. Prowadziliśmy postępowania od pomysłu do uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę. Trzy instalacje zostały już wykonane (Realizacje), a kolejne będą wybudowane w bieżącym i kolejnym roku.

Poprowadzimy Twoją inwestycję od koncepcji do oddania do użytkowania.

 • Wyjaśnimy Ci sytuację prawną w kraju,
 • Poinformujemy Cię o zagrożeniach i problemach, które możemy napotkać,
 • Znajdziemy odpowiedni grunt na farmę fotowoltaiczną,
 • Przygotujemy koncepcję dla instalacji,
 • Uzyskamy Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • Wykonamy mapę do celów projektowych,
 • Uzyskamy Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego/wprowadzimy zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Uzyskamy Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Przygotujemy wniosek o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a w przypadku możliwości technicznych przyłącza, doprowadzimy do podpisania umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • Uzyskamy decyzje na zjazd z drogi, posadowienie przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie kolizji z sieciami będącymi częścią uzbrojenia terenu, wiele innych niezbędnych dokumentów,
 • Zweryfikujemy warunki geologiczne,
 • Uzyskamy Decyzję o Pozwoleniu na budowę dla instalacji fotowoltaicznej.

Po etapie administracyjnym wybudujemy farmę i poprowadzimy Cię do momentu wystawienia pierwszej faktury.

Informacje o wykonawstwie znajdziesz w zakładce Budowa Farm.