proreal

Budujemy instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Pracujemy dla firm, które chcą zmniejszyć rachunki za zużycie energii elektrycznej w swoich przedsiębiorstwach. Proponujemy instalacje małe (50kW > x ≤ 500kW) oraz duże (x > 500kW) posadowione zarówno na dachach budynków, jak i na gruntach w pobliżu zakładów przemysłowych.

Zajmujemy się także budową komercyjnych farm fotowoltaicznych, z których cała energia jest przekazywana do systemu elektroenergetycznego Operatora sieci dystrybucyjnej (OSD).

Jesteśmy firmą realizującą inwestycje we współpracy z Eko-on.

Nie jesteśmy standardową, kolejną firmą, która proponuje jedynie budowę farmy fotowoltaicznej. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych analizujemy całość dokumentacji, wskazujemy braki, wprowadzamy niezbędne zmiany projektowe, wydłużamy ważność wcześniej uzyskanych decyzji oraz zezwoleń. Przygotowujemy dokumenty odbiorowe do PINB, OSD, zarządcy dróg, itd. Przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy dystrybucyjnej rozruchowej, umowy sprzedaży energii elektrycznej, uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wiele innych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Pomagamy wykonać poświadczenie podpisu przez notariusza na umowie dzierżawy gruntu oraz uzyskać wpis do ksiąg wieczystych.

Będziemy Cię wspierać i wspomagać do momentu wystawienia pierwszej faktury za sprzedaż energii elektrycznej z Twojej farmy fotowoltaicznej.

Zainteresowany? Przejdź do zakładki Kontakt.