proreal
Sadykierz

Farma fotowoltaiczna o mocy niespełna 1 MW, której właścicielem jest Weless Sp. z o. o.

Instalacja jest zlokalizowana w powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim.

Nasza Spółka zajmowała się projektem od fazy pomysłu, poprzez pozyskanie gruntu, uzyskanie decyzji administracyjnych (tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, decyzji o pozwoleniu na budowę), podpisanie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, po nadzór nad budową, odbiory i dopuszczenie do użytkowania.

Farma zrealizowana w 2019 roku zajmuje powierzchnię około 2 ha, a roczna produkcja zielonej energii przekroczy 1000 MWh.

Janówka

Farma o mocy prawie 800 kW posadowiona w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim.

Weless Sp. z o. o. zajmowała się projektem od fazy pomysłu, poprzez pozyskanie gruntu, uzyskanie decyzji administracyjnych (tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, decyzji o pozwoleniu na budowę), podpisanie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, po nadzór nad budową, odbiory i dopuszczenie do użytkowania.

Instalacja została wybudowana w 2019 roku, a produkcję energii rozpoczęła w 2020 roku.

Malenia 2

Instalacja o mocy niemalże 1 MW zamontowana na gruntach powiatu łaskiego w województwie łódzkim.

Weless Sp. z o. o. zajmowała się projektem od fazy pomysłu, poprzez pozyskanie gruntu, uzyskanie decyzji administracyjnych (tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, decyzji o pozwoleniu na budowę), podpisanie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, po nadzór nad budową, odbiory i dopuszczenie do użytkowania.

Przedsięwzięcie wybudowane w 2019 roku.

Malenia 1

Farma fotowoltaiczna o mocy niespełna 1MW została posadowiona obok instalacji Malenia 2.

Jesteśmy właścicielem farmy. Weless Sp. z o. o. wykonała we własnym zakresie cały proces administracyjny od wyszukania gruntu po uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę. Spółka nadzorowała również budowę, dokonała odbiorów oraz uzyskała koncesję na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Instalacja została wybudowana i rozpoczęła swoje działanie w 2021 roku.