INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Farma Malenia 1

Lokalizacja: gm. Buczek, pow. łaski, woj. łódzkie

Moc: do 967 kW (0,97 MW)

Etap administracyjny: Gotowy do budowy

 

Farma Malenia 1

Opis

Farma słoneczna położona w centrum Polski z rewelacyjnym miejscem przyłączenia do sieci średniego napięcia – na działce inwestycyjnej. Flagowy projekt Spółki Weless Sp. z o. o.

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 0,967 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek, obręb Malenia.

Planowana inwestycja zakłada budowę infrastruktury technicznej o następujących parametrach:
Panele fotowoltaiczne o mocy 265 W,
Inwertery o mocy 25000 W,
Transformator o mocy pozornej 800 kVA,
Przyłącze energetyczne na działce realizacyjnej.

Prawo do dysponowania nieruchomością ustanowione jest w formie umowy dzierżawy.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa z terminem przyłączenia do IV kw. 2018r., ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt jest własnością spółki celowej Farma Rzeczyca Sp. z o. o.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji prosimy o kontakt z pracownikami Spółki.