INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Farma Sadykierz

Lokalizacja: gm. Rzeczyca, pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Moc: 967 kW (0,97 MW)

Etap administracyjny: Gotowy do budowy, przyznane dofinansowanie

 

Farma Sadykierz

Opis

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 0,967 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rzeczyca, obręb Sadykierz.

Planowana inwestycja zakłada budowę infrastruktury technicznej o następujących parametrach:
Panele fotowoltaiczne o mocy 265 W,
Inwerter o mocy 25000 W,
Transformator o mocy pozornej 800 kVA;
Przyłącze energetyczne o długości ok. 950 m.

Prawo do dysponowania nieruchomością ustanowione jest w formie umowy dzierżawy.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa z terminem przyłączenia do IV kw. 2018r., ostateczne pozwolenie na budowę.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.234.342,13 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020..

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji prosimy o kontakt z pracownikami Spółki.