INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa projektu: Farma Wrzesiny

Lokalizacja:Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. łódzkie

Moc: do 96 kW

Etap administracyjny: Gotowy do budowy

 

Farma Wrzesiny

Opis

Projekt obejmuje budowę elektrowni słonecznej o mocy do 0,096 MW. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice, obręb Wrzesiny.

Planowana inwestycja zakłada budowę infrastruktury technicznej o następujących parametrach:
Panele fotowoltaiczne o mocy 265 W,
Inwerter o mocy 2000 W,
Transformator o mocy pozornej 160 kVA;
Przyłącze energetyczne na działce realizacyjnej.

Prawo do dysponowania nieruchomością ustanowione jest w formie umowy dzierżawy.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa ważna do IV kw. 2018r., ostateczne pozwolenie na budowę.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji prosimy o kontakt z pracownikami Spółki.