Banner smartEnergy

smartEnergy

GLSE Sp. z o. o. jako generalny Wykonawca realizuje duże projekty związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Obszar działania Spółki obejmuje całą Polskę.

Realizujemy inwestycje kompleksowo od etapu koncepcyjnego do oddania inwestycji w użytkowanie.

Zakres naszych kompetencji obejmuje takie obszary jak:

 • Analizy zapotrzebowania energetycznego, analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, charakterystyki energetyczne, audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej (nasi pracownicy posiadają uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej),
 • Doradztwo, ocena oraz dobór optymalnych rozwiązań, a także zakresu w ramach rozpatrywanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego,
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie/pożyczkę z WFOŚiGW i NFOŚiGW,
 • Opracowanie wszelkiej dokumentacji technicznej, w tym projektów budowlanych, elektrycznych, itd.,
 • Uzyskanie decyzji, zezwoleń, oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia robót.

 

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Podmiotów zależnych Jednostkom Samorządu Terytorialnego,
 • Kościołów oraz związków wyznaniowych,
 • Uczelni wyższych,
 • Administracji rządowej,
 • Dużych przedsiębiorstw prywatnych każdej branży.